תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-4200 - טעינת נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש הנייר.
מגש הזנת הנייר יכול להכיל עד 250 גיליונות נייר רגיל במשקל 20 ליברות (75 ג'/מ"ר).

טעינת נייר במגש הנייר

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש.
 1. הסר את מגש הנייר מתוך המדפסת.
  איור : הסר את מגש הנייר
 2. לפני הטעינה, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור הנייר
 3. הכנס את ערימת הנייר לתוך מגש הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  איור : טען את הנייר במגש
  הערה:
  כדי לכוונן את מכווני הנייר עבור נייר בגודל אחר, עבור אל שינוי גודל הנייר במגש הזנת הנייר.
 4. שים לב לסימן מגבלת הנייר בשני הדפנות הפנימיים של מגש הנייר. העמסת נייר יתר על המידה עשויה לגרום לחסימות נייר.
  איור : סימן גבול נייר
 5. הכנס והחלק את מגש הנייר בחזרה לתוך המדפסת.
  איור : התקן מחדש את המגש
  הערה:
  לאחר טעינת הנייר, הגדר את המדפסת עבור גודל וסוג נייר. ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה.

שינוי גודל הנייר במגש הזנת הנייר

כדי לטעון גודלי נייר ארוכים יותר, כגון נייר בגודל Legal, כוונן את מכווני הנייר כדי להאריך את מגש הזנת הנייר.
 1. לאחר לחיצה ושחרור של נעילת המכוון (1), החלק את מכוון אורך הנייר החוצה עד הסוף כדי להאריך את מגש הנייר לאורכו המלא (2).
  איור : הארכת מגש הנייר
 2. לאחר הכנסת נייר לתוך מגש הנייר, צבוט את מכוון אורך הנייר הקדמי והחלק אותו עד שייגע קלות בקצה ערימת הנייר.
  איור : כוונן את מכוון אורך הנייר.
  עבור נייר שגודלו קטן יותר מ-Letter, כוונן את מכוון אורך הנייר הקדמי כך שייגע קלות בערימת הנייר.
  איור : כוונון מכוון אורך הנייר הקדמי
 3. צבוט את מכוון רוחב הנייר, כפי שמוצג, ולאחר מכן הסט אותו לעבר ערימת הנייר עד שייגע קלות בצד הערימה.
  איור : כוונון מכוון רוחב הנייר
  הערה:
  • אל תדחף את מכווני רוחב הנייר רחוק מדי כדי שחומרי ההדפסה לא יתעקמו.
  • אם לא תכוונן את מכוון רוחב הנייר עשויות להיגרם חסימות נייר.
   איור : המיקום הנכון של מכווני הנייר

טעינת נייר במזין הידני

השתמש במזין הידני כדי להדפיס שקפים, מדבקות, מעטפות או גלויות בנוסף לביצוע הדפסות מהירות של סוגי נייר או גדלי נייר שלא טעונים כעת במגש הזנת הנייר.
עצות בנוגע לשימוש במזין הידני:
 • יש לטעון את חומרי ההדפסה עם הפנים כלפי מעלה כשהקצה העליון נכנס ראשון למזין הידני ויש להציב אותם במרכז המגש.
 • כדי לוודא איכות הדפסה וכדי למנוע חסימות נייר, טען רק את חומר ההדפסה שצוין.
 • 1בעת הדפסה על חומר הדפסה בגודל 76‎ x 127 מ"מ (3‎ x 5 אינץ') באמצעות המזין הידני, פתח את הכיסוי האחורי בעת ההדפסה.
 • בעת הדפסה על שקפים, פתח את הכיסוי האחורי. אם לא תעשה זאת, ייתכן שהם ייקרעו בזמן שייצאו מהמדפסת.
בצע את ההוראות לטעינת נייר במגש הרב-תכליתי.
 1. טען גיליון של חומר ההדפסה במרכז המזין הידני כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
  איור : חסימה במזין הידני
  בהתאם לסוג הנייר, השתמש בשיטת הטעינה הבאה:
  • Envelopes (מעטפות): טען גיליון כשהדש פונה כלפי מטה ואזור הבול נמצא בצד השמאלי העליון.
  • Transparencies (שקפים): טען גיליון כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והחלק העליון עם הפס הדביק נכנס ראשון למדפסת.
  • Labels (מדבקות): טען גיליון כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה הקצר העליון נכנס ראשון למדפסת.
  • Preprinted paper (נייר מודפס מראש): טען גיליון כשהעיצוב פונה כלפי מעלה והקצה העליון פונה לעבר המדפסת.
  • Card (כרטיס): טען גיליון כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה הקצר נכנס ראשון למדפסת.
 2. כוונן את מכווני המזין הידני לרוחב חומר ההדפסה מבלי לכופף אותו.
  איור : כוונון מכווני המזין הידני
 3. לאחר טעינת נייר, הגדר את גודל הנייר ואת סוג הנייר עבור המזין הידני.
  הערה:
  ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה.
 4. במקרה הצורך, פתח את הכיסוי האחורי כדי להדפיס חומרי הדפסה מיוחדים.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

בעת הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, קח בחשבון את המידע הבא עבור כל סוג נייר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏