תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SCX-4200 Laser MFP - טעינת מסמכי מקור

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת מסמכי מקור במדפסת.

טעינת מסמכי מקור על משטח הזכוכית של הסורק

באמצעות משטח הזכוכית של הסורק, באפשרותך להעתיק או לסרוק מסמכי מקור.
כדי לטעון מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק, בצע את השלבים הבאים.
 1. פתח את כיסוי הסורק.
  איור : פתח את מכסה הסורק
 2. הנח את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק וישר אותו בהתאם למכוון הרישום בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
  איור : יישור מסמך מקור בהתאם למכוון הרישום
 3. סגור את מכסה הסורק. היזהר לא להזיז את המסמך.
  הערה:
  • השארת מכסה הסורק פתוח בעת ההעתקה עלולה להשפיע על איכות ההעתקה ועל צריכת הטונר.
  • אבק על משטח הזכוכית של הסורק עלול לגרום לכתמים שחורים על התדפיס. הקפד לשמור על ניקיונו.
  • בעת העתקת עמוד מתוך ספר או חוברת, הרם את מכסה הסורק עד שייתפס במעצור ואז לאחר מכן סגור את המכסה. אם עובי הספר או החוברת יותר מ-30 מ"מ, התחל את ההעתקה כשמכסה הסורק פתוח.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏