תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר Samsung ML-2950-2956 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כשמחסנית הטונר הגיעה לסוף חיי המחסנית המשוער, המדפסת תפסיק להדפיס.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר. לפני שתתחיל, ודא שזרוע התמיכה בפלט סגורה.
 1. פתח את הכיסוי הקדמי של המדפסת והוצא את המחסנית הישנה.
  איור : דוגמה לפתיחת הכיסוי הקדמי והוצאת המחסנית
  הערה:
  כדי למחזר את מחסנית הטונר, ראה החזרות ומיחזור של מוצרים.
 2. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך האריזה שלה.
  הערה:
  אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
  איור : דוגמה להסרת אריזת המחסנית
 3. הסר את הפקק המגן מהמחסנית.
    שים לב:
  אל תיגע באזור התחתון הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
  איור : דוגמה להסרת מכסה המחסנית
 4. נער ביסודיות את המחסנית חמש או שש פעמים מצד לצד כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית. פעולה זו תגדיל את איכות ההדפסה הראשונית.
  איור : דוגמה לניעור בעדינות של מחסנית הטונר
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 5. אחוז את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס אותה באיטיות לפתח המתאים במדפסת.
  הלשוניות בצדי המחסנית והחריצים המתאימים בתוך המדפסת ינחו את המחסנית למיקום הנכון, עד שתינעל במלואה במקום.
  איור : דוגמה להכנסת מחסנית הטונר
 6. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהמכסה סגור היטב. אם המכסה לא סגור היטב, עלולות להתרחש שגיאות הדפסה במהלך ההדפסה.
  איור : דוגמה לסגירת הכיסוי הקדמי של המדפסת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏