תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-340x - שחרור חסימות נייר

הנהלים הבאים מתארים את אופן השחרור של חסימות נייר. כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה באיטיות ובעדינות.

במגש

האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
 1. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : נייר, הוצאה
 2. פתח את יחידת הסורק.
  איור : יחידת הסורק, פתוחה
 3. סגור את יחידת הסורק.
  איור : יחידת הסורק, סגורה

בתוך המדפסת

  שים לב:
אזור יחידת ההיתוך חם. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
 1. פתח את יחידת הסורק.
  איור : יחידת הסורק, פתוחה
 2. פתח את כיסוי הגישה לחסימות.
  איור : כיסוי חסימה, פתוח
 3. פתח את כיסוי הדמה של ה-Fuser.
  איור : כיסוי דמה של יחידת היתוך, פתוח
 4. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : נייר, הוצאה
 5. סגור את כיסוי הדמה של ה-Fuser.
  איור : כיסוי דמה של יחידת היתוך, סגור
 6. סגור את כיסוי החסימה. ולאחר מכן סגור את יחידת הסורק.
   איור : כיסוי חסימה, יחידת סורק, סגור
  1. כיסוי חסימה
  2. יחידת סורק
  אם אינך רואה נייר באזור זה, הפסק ועבור לשלב הבא.
 7. פתח את יחידת הסורק.
  איור : יחידת הסורק, פתוחה
 8. פתח את הכיסוי האמצעי.
  איור : כיסוי אמצעי, פתוח
 9. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : מחסנית טונר, הסרה
 10. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : נייר, הוצאה
 11. התקן מחדש את מחסנית הטונר.
  איור : מחסנית טונר, הכנסה
 12. סגור את הכיסוי האמצעי.
  איור : כיסוי אמצעי, סגור
 13. סגור את יחידת הסורק.
  איור : יחידת הסורק, סגורה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏