תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-340x - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מדגים כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
  שים לב:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • בעת פתיחת יחידת סריקה, אחוז במזין המסמכים וביחידת הסריקה ביחד.
כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.

החלפת מחסנית הטונר

 1. פתח את יחידת הסורק.
  איור : יחידת הסורק, פתוחה
 2. פתח את הכיסוי האמצעי.
  איור : כיסוי אמצעי, פתוח
 3. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.
  איור : הוצא את הטונר
 4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. הקפד למחזר את חומרי האריזה.
  איור : הוצא את הטונר מהאריזה
 5. נער ביסודיות את מחסניות הטונר מצד לצד חמש או שש פעמים.
  איור : נער את מחסנית הטונר
 6. הכנס את מחסנית הטונר למדפסת.
  איור : הכנס את הטונר החדש
 7. סגור את הכיסוי האמצעי.
  איור : כיסוי אמצעי, סגור
 8. סגור את יחידת הסורק.
  איור : יחידת הסורק, סגורה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏