תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר Samsung ProXpress SL-M4030 - טעינת נייר

מבוא

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת נייר במדפסת.
טען את חומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש עבור מרבית עבודות ההדפסה שלך במגש 1. מגש 1 יכול להכיל 550 גיליונות נייר רגיל של 75 ג'/מ"ר (20 ליברות) לכל היותר.
באפשרותך לרכוש מגשים אופציונליים ולצרף אותם מתחת למגש הסטנדרטי כדי לטעון 550 גיליונות נוספים של נייר עבור כל מגש. באפשרותך לצרף עד ארבעה מגשים נוספים.

סקירה כללית של מגש הנייר

כדי לשנות את גודל הנייר במגש, כוונן את מכווני הנייר.
הערה:
אם לא תכוונן את מכווני הנייר, עשויים להיגרם חסימות נייר או פלט מקומט.
    איור : מכווני נייר
  1. מכוון אורך הנייר
  2. מכוון רוחב הנייר
  3. סימן גבול נייר
מחוון מפלס הנייר מציג את כמות הנייר במגש.
    איור : מחוון רמת הנייר
  1. מלא
  2. ריק


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏