תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress SL-M4080 Laser MFP - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר במדפסת שלך. כאשר מחסנית טונר מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערת:
 • נורית ה-LED של המצב וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות מתי יש להחליף מחסנית טונר.
 • חלון תוכנית מצב ההדפסה של Samsung מוצג במסך המחשב ומציין כי מחסנית הטונר ריקה.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר היטב מצד לצד, שכן פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים במסמך זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שברשותך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. בדוק את סוג המדפסת שלך.
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל מחסנית הטונר כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף מחסנית הטונר.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את המכסה הקדמי
 2. אחוז בידית של מחסנית הטונר והסר אותה מהמדפסת.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 3. הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החדשה.
  איור : הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החדשה
 4. הסר את הכיסוי המגן של מחסנית הטונר החדשה.
  איור : הסר את ציפוי ההגנה
 5. אתר את סרט האטימה בקצה מחסנית הטונר. משוך בזהירות את הסרט החוצה מתוך מחסנית הטונר והשלך אותו. היזהר שהנייר לא ייחתך.
  איור : הסרת סרט האטימה
 6. נער לאט את מחסנית הטונר חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך מחסנית הטונר.
  איור : טלטל בעדינות את מחסנית הטונר
 7. הכנס את מחסנית הטונר החדשה למדפסת.
  איור : התקן את מחסנית הטונר החלופית.
 8. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏