תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress SL-M4080 Laser MFP - שחרור חסימות של מסמך מקור

מסמך זה מראה לך כיצד לשחרר חסימת נייר של מסמך מקור במדפסת. כאשר מסמך מקור נתקע במזין המסמכים, מוצגת הודעת אזהרה בלוח הבקרה.
הערה:
 • למניעת קריעה של המסמך, הוצא את המסמך התקוע באיטיות ובעדינות.
 • כדי למנוע חסימות של מסמכים, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור מסמכי מקור מנייר עבה, דק או מעורב.
 • האיורים עשויים להיות שונים מהמדפסת שלך, בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות. בדוק את סוג המדפסת שלך.
 • ייתכן שהליך פתרון בעיות זה לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או למוצרים האופציונליים.

חסימה לפני הסורק

אם נתקע נייר לפני הסורק, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. הוצא את הדפים הנותרים ממזין המסמכים.
 2. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : פתח את מכסה מזין המסמכים
 3. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו בעדינות החוצה ממזין המסמכים.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 4. סגור את מכסה מזין המסמכים. לאחר מכן טען את הדפים שהוסרו, אם קיימים, בחזרה במזין המסמכים.
  איור : סגור את מכסה מזין המסמכים

חסימה בתוך הסורק

אם נתקע נייר בתוך הסורק, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. הוצא את הדפים הנותרים ממזין המסמכים.
 2. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : פתח את מכסה מזין המסמכים
 3. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו בעדינות החוצה ממזין המסמכים.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 4. סגור את מכסה מזין המסמכים. אם אינך רואה את הנייר התקוע, עבור לשלב הבא.
  איור : סגור את מכסה מזין המסמכים
 5. פתח את כיסוי הסורק.
  איור : פתח את מכסה הסורק
 6. הוצא את הנייר מאזור ההזנה על-ידי משיכתו בזהירות עם שתי הידיים.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 7. סגור את מכסה הסורק.
  איור : סגור את מכסה הסורק

חסימה באזור היציאה של הסורק

אם נתקע נייר באזור היציאה של הסורק, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. הוצא את הדפים הנותרים ממזין המסמכים.
 2. הרם את המערם.
  איור : הרמת המערם
 3. הוצא בזהירות את הנייר התקוע ממזין המסמכים.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 4. הורד את המערם.
  איור : הורדת המערם


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏