תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר Samsung ProXpress SL-M4030 - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן שחרור חסימת נייר במדפסת.
ניתן למנוע את רוב חסימות הנייר על-ידי בחירה בסוגי חומרי ההדפסה הנכונים. כדי למנוע חסימות נייר, עיין בהנחיות הבאות:
  • ודא שמכווני הנייר המתכווננים ממוקמים כראוי.
  • אל תטען נייר רב מדי. ודא שמפלס הנייר נמוך מסימן קיבולת הנייר בתוך המגש.
  • אל תוציא נייר מהמגש בזמן שהמדפסת מדפיסה.
  • קפל, אוורר וישר את הנייר לפני טעינתו.
  • אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מסולסל מאוד.
  • אל תערבב סוגי נייר שונים במגש אחד.
  • השתמש בחומרי הדפסה מומלצים בלבד.
הערה:
בהתאם לדגם המדפסת ולאפשרויות שלה, האיורים שבהם נעשה שימוש במסמך זה עשויים להיות שונים.
  שים לב:
כבה את המדפסת לפני שתנסה לשחרר חסימת נייר.

שחרור חסימות נייר

חסימות נייר יכולות להתרחש במספר אזורים של המדפסת. לחץ על הסעיף המתאים להלן, ובצע את השלבים לשחרור חסימת הנייר.
הערה:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה באיטיות ובעדינות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏