תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר Samsung ProXpress SL-M3320-M3325‏, SL-M3820-M3826‏, SL-M4020-M4025 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר במדפסת שלך. כאשר מחסנית טונר מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערת:
 • נורית ה-LED של המצב וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות מתי יש להחליף מחסנית טונר.
 • חלון תוכנית מצב ההדפסה של Samsung מוצג במסך המחשב ומציין כי המחסנית ריקה.
כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר היטב מצד לצד, שכן פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים במסמך זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שברשותך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. בדוק את סוג המדפסת שלך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.

החלפת מחסנית הטונר (סדרה M3320‏, M3820‏, M4020)

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את המכסה הקדמי
 2. אחוז בידית של מחסנית הטונר והסר אותה מהמדפסת.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 3. הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החדשה.
  איור : הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החדשה
 4. הסר את הכיסוי המגן של מחסנית הטונר החדשה.
  איור : הסר את ציפוי ההגנה
 5. הסר את סרט האטימה ממחסנית הטונר החדשה.
  איור : הסרת סרט האטימה
 6. נער בעדינות את מחסנית הטונר היטב מצד לצד.
  איור : ניעור בעדינות של מחסנית הטונר
 7. הכנס את מחסנית הטונר החדשה למדפסת.
  איור : התקן את מחסנית הטונר החלופית.
 8. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי

החלפת מחסנית הטונר (סדרה M3325‏, M3825‏, M4025)

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את המכסה הקדמי
 2. אחוז בידית של מחסנית הטונר והסר אותה מהמדפסת.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 3. הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החדשה.
  איור : הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החדשה
 4. הסר את הכיסוי המגן ואת סרט האטימה של מחסנית הטונר החדשה.
  איור : הסרת הכיסוי המגן וסרט האטימה.
 5. נער בעדינות את מחסנית הטונר היטב מצד לצד.
  איור : ניעור בעדינות של מחסנית הטונר
 6. הכנס את מחסנית הטונר החדשה למדפסת.
  איור : התקן את מחסנית הטונר החלופית.
 7. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏