תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro M14-M17, MFP M28-M31 - טעינת מגשי נייר

המידע הבא מתאר כיצד לטעון נייר במגש ההזנה.
הערה:
כדי למנוע חסימות נייר:
  • לעולם אל תוסיף או תוציא נייר מהמגש במהלך הדפסה.
  • לפני טעינת המגש, הסר את כל הנייר ממגש ההזנה ויישר את הערימה.
  • בעת טעינת המגש, אל תפריד את הנייר.
  • השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום.

מגש הזנה

מגש ההזנה מכיל 150 דפים של נייר במשקל 75 ג'/מ'2, או מספר גיליונות של חומרי הדפסה כבדים יותר (גובה ערמה של 15 מ"מ או פחות).
טען חומרי הדפסה כאשר הדף העליון פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. כדי למנוע חסימות נייר והדפסה באלכסון, התאם תמיד את המכוונים הצדדיים.
הערה:
בעת הוספת חומרי הדפסה חדשים, הקפד להסיר את כל החומרים ממגש ההזנה וליישר את הערימה כולה. פעולה זו מונעת הזנה של מספר גיליונות בבת אחת במוצר, ומצמצמת את תכיפות החסימות של חומרי הדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏