תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר קומפקטית ‎Samsung ProXpress SL-C3010‏ - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות לטעינת נייר במדפסת עבור מדפסת הלייזר הקומפקטית ‎Samsung ProXpress SL-C3010‏.
  שים לב:
 • שימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים במפרטים אלה עשוי לגרום בעיות או לדרוש תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים באחריות או בהסכמי השירות של Samsung.
 • הקפד שלא להשתמש בנייר צילום בהזרקת דיו עם מדפסת זו. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת.
 • שימוש בחומרי הדפסה דליקים עלול לגרום לשריפה.
 • יש להשתמש בחומר ההדפסה המיועד.
 • הקפד שלא להשתמש בנייר צילום בהזרקת דיו עם מדפסת זו. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת.
  אזהרה:
השימוש בחומרי הדפסה דליקים או בחומרים זרים שנשארו במדפסת עלול לגרום להתחממות יתר של היחידה ובמקרים נדירים לשריפה.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות בפועל.
  שים לב:
אם לא תכוונן את המכוון, הדבר עשוי לגרום ליישור הנייר, הטיית התמונה או חסימת נייר.

טעינת נייר במגש

היעזר בסעיפים הבאים לטעינת נייר במדפסת.

שינוי גודל הנייר במגש

כדי לטעון גודלי נייר ארוכים יותר, כגון נייר בגודל Legal, עליך לכוונן את מכווני הנייר כדי להאריך את מגש הנייר. כדי לשנות את גודל המגש לגודל אחר, עליך לכוונן את מכוון אורך הנייר כהלכה.
  איור : דוגמה למגש
 1. ידית הארכת המגש
 2. מכוון אורך הנייר
 3. מכוון רוחב הנייר
איור : דוגמה ללחיצה על הלחצן
הערה:
לחץ על הלחצן כפי שמוצג ומשוך החוצה את המגש.
שינוי הגדרת הנייר שנקבעה במדפסת באמצעות התוכנית Samsung Easy Printer Manager או ‎SyncThru™ Web Service‏.
 • אם המדפסת שלך מחוברת באופן מקומי, באפשרותך להגדיר את הגדרת המדפסת דרך Samsung Easy Printer Manager‏ > Advanced Setting (הגדרה מתקדמת) > Device Settings (הגדרות התקן).
 • אם המדפסת שלך מחוברת לרשת, באפשרותך להגדיר את הגדרת המדפסת דרך SyncThru™ Web Service > הכרטיסייה Settings (הגדרות) > Machine Settings (הגדרות מכשיר).
שינוי הגדרת הנייר שנקבעה במדפסת באמצעות לוח הבקרה.
 • בחר Menu (תפריט) > System Setup (הגדרות מערכת) > Paper Setup (הגדרות נייר) > Paper Size (גודל נייר) או Paper Type (סוג נייר) בלוח הבקרה.
לשינוי הגדרת הנייר שנקבעה במדפסת באמצעות מנהל התקן המדפסת.
 • הגדר את סוג הנייר מהחלון Printing preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר).

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן צריכה להתאים ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
הערה:
 • בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, מומלץ להזין גיליון אחד בכל פעם.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, כשהדבר תלוי באפשרויות או בדגמים.
עיין בטבלה כדי לקבל מידע לגבי שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים במגש:
סוגים
מגש1
מגש אופציונלי
מגש רב-תכליתי
רגיל
·
·
·
נייר עבה
·
·
·
עבה יותר
·
·
דק
·
·
·
דחוס
·
·
·
צבע
·
·
חבילת כרטיסים
·
·
·
מדבקות
·
·
מעטפה
·
·
מודפס מראש
·
·
ממוחזר
·
·
·
כותנה
·
·
ארכיון
·
·
·
נייר מכתבים
·
·
·
מנוקב
·
·
·
תצלום מבריק
·
·
·
(·: נתמך, ריק: לא נתמך)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏