תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר קומפקטית ‎Samsung ProXpress SL-C3010‏ - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן שחרור חסימת נייר במדפסת.
בעת הוצאת נייר שנתקע במדפסת, אם ניתן, משוך תמיד את הנייר בכיוון שבו הוא זז בדרך כלל כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים. משוך תמיד היטב ובצורה שווה; אין לטלטל את הנייר. אם הנייר נקרע, ודא כי כל חלקיקי הנייר הוסרו; אחרת תתרחש שוב חסימה.
ניתן למנוע את רוב חסימות הנייר על-ידי בחירה בחומרי ההדפסה הנכונים. כדי למנוע חסימות נייר, עיין בהנחיות הבאות:
עיין בעצות הבאות כדי להימנע מחסימות נייר:
  • ודא שמכווני הנייר המתכווננים ממוקמים כראוי.
  • אל תטען נייר רב מדי. ודא שמפלס הנייר נמוך מסימן קיבולת הנייר בתוך המגש.
  • אל תוציא נייר מהמגש בזמן שהמדפסת מדפיסה.
  • קפל, אוורר וישר את הנייר לפני טעינתו.
  • אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מסולסל מאוד.
  • אל תערבב סוגי נייר שונים במגש אחד.
  • השתמש בחומרי הדפסה מומלצים בלבד.
  • ודא שהצד המומלץ של חומר ההדפסה פונה כלפי מעלה במגש הידני ובמגש.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע בעדינות ובאיטיות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.
הערה:
בהתאם לדגם המדפסת ולאפשרויות שלה, האיורים שבהם נעשה שימוש במסמך זה עשויים להיות שונים.
  שים לב:
כבה את המדפסת בעת שחרור חסימות נייר מתוך המדפסת.

שחרור חסימות נייר

חסימות נייר יכולות להתרחש במספר אזורים של המדפסת. עבור לסעיף המתאים כדי לפתור את חסימת הנייר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏