תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר ‎Samsung ML-216x‏, ‎ML-216xW‏ - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן שחרור חסימת נייר במדפסת.
כשמתרחשת חסימת נייר, נורית ה-LED של הסטטוס נדלקת ולוח הבקרה מואר בכתום. היעזר בהוראות בנושא זה כדי לאתר ולהסיר את הנייר התקוע.
  שים לב:
כבה את המדפסת לפני שחרור של חסימת נייר
הערה:
מכיוון שדגמי המדפסות והאפשרויות משתנים, האיורים המופיעים במסמך זה עשויות להיראות שונים במקצת מהמדפסת שברשותך.

שחרור חסימות נייר

חסימות נייר יכולות להתרחש במספר אזורים של המדפסת. עבור לסעיף המתאים כדי לפתור את חסימת הנייר.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה באיטיות ובעדינות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.

עצות למניעת חסימות נייר

  • ודא שמכווני הנייר המתכווננים ממוקמים כראוי.
  • אל תטען נייר רב מדי. ודא שמפלס הנייר נמוך מסימן קיבולת הנייר בתוך המגש.
  • אל תסיר נייר מהמגש בזמן שהמכשיר מדפיס.
  • קפל, אוורר וישר את הנייר לפני טעינתו.
  • אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מסולסל מאוד.
  • אל תערבב סוגי נייר שונים במגש אחד.
  • השתמש בחומרי הדפסה מומלצים בלבד (ראה 'מפרט חומרי הדפסה' במדריך למשתמש).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏