תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר צבעונית ‎Samsung ProXpress SL-C2670 Color Laser MFP‏ - החלפת המיכל לפסולת טונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את המיכל לפסולת טונר.
לאחר שמשך החיים של המיכל לפסולת טונר הסתיים, מופיעה הודעה הקשורה למיכל לפסולת טונר בתצוגת מסך לוח הבקרה, ומציינת שיש להחליף את המיכל לפסולת טונר. בדוק איזה מיכל לפסולת טונר מתאים למדפסת שלך.
הערה:
 • חלקיקי טונר עשויים להשתחרר בתוך המדפסת, אך אין פירוש הדבר שהמדפסת ניזוקה. פנה לנציג שירות כאשר מתרחשות בעיות באיכות ההדפסה.
 • בעת משיכת המיכל לפסולת טונר מתוך המדפסת, יש להזיז אותו בזהירות כדי שלא ייפול מידיך.
 • הקפד להניח את המיכל לפסולת טונר על משטח שטוח כך שהטונר לא יישפך.
  שים לב:
אל תסובב ואל תהפוך את המיכל.

החלפת המיכל לפסולת הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המיכל לפסולת טונר.
 1. כבה את המדפסת (1) ולאחר מכן נתק את כבל המתח (2).
  כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
  איור : דוגמה לכיבוי המדפסת (1), ניתוק כבל המתח (2)
 2. פתח את מכסה המיכל לפסולת הטונר.
  איור : דוגמה לפתיחת מכסה המיכל לפסולת הטונר
 3. משוך את המיכל לפסולת טונר מתוך המדפסת באמצעות לחיצה על ידית השחרור כפי שמוצג.
  איור : דוגמה למשיכת המיכל לפסולת טונר על-ידי לחיצה על ידית השחרור (1) ומשיכת המיכל החוצה
 4. הוצא את המיכל החדש לפסולת טונר מהאריזה ולאחר מכן הכנס אותו בזהירות לתוך המדפסת.
  איור : דוגמה להוצאת המיכל החדש לפסולת טונר מהאריזה ולאחר מכן הכנסתו לתוך המדפסת
    שים לב:
  אל תסובב ואל תהפוך את המיכל.
 5. הוצא מיכל חדש לפסולת טונר מתוך האריזה שלו.
 6. חבר מחדש את כבל המתח למדפסת (1) ולאחר מכן הפעל את המדפסת (2).
  איור : דוגמה לחיבור כבל המתח למדפסת (1) ולאחר מכן הפעלת המדפסת (2).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏