תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

‎Samsung ProXpress SL-C2670 Color Laser MFP‏ - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר בסדרת מדפסות הלייזר הצבעוניות הרב-תפקודיות ‎Samsung ProXpress SL-C2670‏.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
 • נורית ה-LED של המצב וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות מתי יש להחליף כל מחסנית טונר נפרדת.
 • חלון תוכנית מצב ההדפסה של Samsung מופיע במסך המחשב ומציין את הצבע של מחסנית הטונר שהתרוקנה.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, כשהדבר תלוי באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת שלך.
  שים לב:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך.

החלפת מחסניות הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסניות הטונר.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : דוגמה לפתיחת המכסה הקדמי
 2. משוך את מכוון המחסנית מתוך המדפסת.
  איור : דוגמה למשיכת מכוון המחסנית מתוך המדפסת
 3. הרם את מחסנית הטונר בזווית ישרה כדי להוציא אותה.
  איור : דוגמה להרמת מחסנית הטונר בזווית ישרה כדי להוציא אותה
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מהאריזה.
  איור : דוגמה להוצאת מחסנית טונר חדשה מהאריזה
 5. הסר את סרט האטימה ממחסנית הטונר.
  איור : דוגמה להסרת סרט האטימה ממחסנית הטונר
    שים לב:
  • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. אתה עלול לגרום נזק לפני השטח של מחסנית הטונר.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית הטונר לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך. 5 אחיזה בקצוות הצדדיים של הטונר
 6. הסר בזהירות את כל חומרי האריזה הפלסטיים המשמשים להגנה.
  איור : דוגמה להסרת כל חומרי האריזה המגנים בזהירות
 7. תוך אחיזה בקצוות הצדדיים של מחסנית הטונר, נער אותה היטב מצד לצד כדי לפזר את הטונר בצורה שווה.
  איור : דוגמה לאחיזה במחסנית טונר וניעורה בעדינות מצד לצד
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים: מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 8. אחוז את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס אותה באיטיות לפתח המתאים במדפסת.
  איור : דוגמה להכנסת הטונר באיטיות לתוך המדפסת
 9. לאחר שתכניס את מחסנית הטונר, החלק בעדינות את מכוון מחסנית בחזרה לתוך המדפסת.
  איור : דוגמה להחלקת מכוון המחסנית בחזרה לתוך המדפסת
 10. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : דוגמה לסגירת המכסה הקדמי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏