תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר קומפקטית ‎Samsung ProXpress SL-C2620‏ - החלפת המיכל לפסולת טונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את המיכל לפסולת טונר. לאחר שמשך החיים של המיכל לפסולת טונר הסתיים, מופיעה הודעה הקשורה למיכל לפסולת טונר בתצוגת מסך לוח הבקרה, ומציינת שיש להחליף את המיכל לפסולת טונר. בדוק את המיכל לפסולת טונר עבור המדפסת, ראה חומרים מתכלים זמינים.
 • חלקיקי טונר עשויים להשתחרר בתוך המדפסת, אך אין פירוש הדבר שהמדפסת ניזוקה. פנה לנציג שירות כאשר מתרחשות בעיות באיכות ההדפסה.
 • בעת משיכת המיכל לפסולת טונר מתוך המדפסת, יש להזיז את המיכל בזהירות כדי למנוע את הפלת המיכל.
 • הקפד להניח את המיכל לפסולת טונר על משטח שטוח כך שהטונר לא יישפך.
  שים לב:
אל תסובב ואל תהפוך את המיכל.

החלפת המיכל לפסולת הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המיכל לפסולת טונר.
 1. כבה את המדפסת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת, ולאחר מכן המתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
  איור : דוגמה לניתוק המדפסת (תצוגה אחורית)
 2. אתר את המכסה הצדדי של המדפסת. הוא ממוקם בצד השמאלי של המדפסת, כאשר אתה מסתכל מלפנים.
  איור : דוגמה לשחרור המכסה הצדדי של המדפסת
 3. לחץ כפי שמצוין כדי לשחרר את מנגנון הנעילה במיכל לפסולת טונר (1) ולאחר מכן לחץ על האזורים המצוינים כדי למשוך את המיכל הישן לפסולת טונר מתוך המדפסת (2).
  הוצא בזהירות את המיכל לפסולת טונר כפי שמצוין (a).
   איור : דוגמה להוצאת מיכל לפסולת טונר
  1. שחרר את מנגנון הנעילה
  2. לחץ על הנקודות כדי להסיר
    שים לב:
  הקפד להניח את המיכל לפסולת טונר על משטח שטוח כדי למנוע שפיכת טונר.
 4. הוצא את המיכל החדש לפסולת טונר מאריזתו. לאחר שהוצא, הנח את המכסה של המיכל החדש לפסולת טונר על מיכל הטונר הישן לפני מיחזורו (a). הכנס את המיכל החדש לפסולת טונר למקומו, ודחוף אותו בזהירות אל תוך המדפסת (b).
  איור : דוגמה להסרת מיכל חדש לפסולת טונר והכנסתו לתוך המדפסת
 5. סגור את הדלת הצדדית, בעדינות אך עד הסוף.
 6. חבר את המדפסת בחזרה לחשמל והפעל אותה כדי להמשיך בהדפסה.
  איור : דוגמה לחיבור כבל החשמל בחזרה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏