תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר קומפקטית ‎Samsung ProXpress SL-C2620‏ - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מדגים כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
 • נורית ה-LED של המצב וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינת מתי יש להחליף כל מחסנית טונר נפרדת.
 • חלון תוכנית מצב ההדפסה של Samsung מופיע במסך המחשב ומציין את הצבע של מחסנית הטונר שהתרוקנה.
בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
  שים לב:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.

החלפת מחסנית הטונר

 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתיחה
 2. החלק החוצה את מגש הטונר.
  איור : מגש טונר, פתיחה
 3. הוצא את מחסניות הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסניות הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.
  איור : הוצא את הטונר
 4. הוצא את מחסניות הטונר החדשות מאריזתן. הקפד למחזר את חומרי האריזה.
  איור : הוצא את הטונר מהאריזה
 5. הסר את הפלסטיק המגן ממחסניות הטונר.
  איור : החלק החוצה את כיסוי הפלסטיק של הטונר
  איור : הסר את כיסוי הפלסטיק מהטונר
 6. נער ביסודיות את מחסניות הטונר מצד לצד חמש או שש פעמים.
  איור : נער את מחסנית הטונר
 7. הכנס את מחסניות הטונר למדפסת.
  איור : הכנס את הטונר החדש
 8. החלק פנימה את מגש הטונר.
  איור : מגש טונר, סגירה
 9. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, סגירה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏