תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר ‎Samsung ML-4550‏, ‎ML-4551‏ - טעינת נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת נייר במדפסת.

סקירה כללית

טען את חומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש עבור מרבית עבודות ההדפסה שלך במגש 1. מגש 1 יכול להכיל 500 גיליונות נייר רגיל של 75 גרם למ"ר (20 ליברות) לכל היותר.
ניתן לרכוש מגשים אופציונליים ולחבר אותם מתחת למגש הסטנדרטי כדי לטעון 500 גיליונות נייר נוספים בכל מגש. ניתן לחבר עד שלושה מגשים נוספים.
מחוון רמת הנייר בחזית מגש 1 ובמגשים האופציונליים מציג את כמות הנייר שנותרה במגש. כאשר המגש ריק, המחוון יהיה במיקום הנמוך ביותר.
איור : מחוון רמת הנייר


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏