ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung CLX-330x Color Laser MFP - טעינת מסמכי מקור

מסמך זה מסביר כיצד לטעון נייר במגש.
ניתן להשתמש במשטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים כדי לטעון מסמך מקור לצורך העתקה, סריקה ושליחת פקס.
  הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
במשטח הזכוכית של הסורק
באמצעות משטח הזכוכית של הסורק, משתמשים יכולים להעתיק או לסרוק מסמכי מקור. משתמשים יכולים להשיג את איכות הסריקה המיטבית, במיוחד עבור תמונות צבעוניות או בגווני אפור. ודא שאין מסמכי מקור במזין המסמכים. כאשר מזוהה מסמך מקור במזין המסמכים, המדפסת נותנת לו עדיפות גבוהה יותר על-פני מסמך המקור שעל משטח הזכוכית של הסורק.
 1. הרם ופתח את מכסה הסורק.
  איור : מכסה הסורק, פתיחה
 2. הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. ישר אותו ביחס למכוון שבפינה השמאלית העליונה של הזכוכית.
  איור : הנח מסמך מקור, עם הצד המודפס כלפי מטה
 3. סגור את מכסה הסורק.
  הערה:
 • השארת מכסה הסורק פתוח בעת ההעתקה עשויה להשפיע על איכות ההעתקה ועל צריכת הטונר.
 • אבק על משטח הזכוכית של הסורק עלול לגרום לכתמים שחורים על התדפיסים. הקפד לשמור על ניקיונו.
 • אם משתמשים מעתיקים עמוד מתוך ספר או חוברת, הרם את מכסה הסורק עד שייתפס במעצור ואז לאחר מכן סגור את המכסה. אם עובי הספר או החוברת גדול מ-30 מ"מ, התחל את ההעתקה כשמכסה הסורק פתוח.
  שים לב:
 • היזהר שלא לשבור את משטח הזכוכית של הסורק. משתמשים עשויים להיפגע.
 • אל תניח את ידיך על משטח הזכוכית בעת סגירת המכסה. מכסה הסורק עלול ליפול על ידי המשתמש ולפצוע אותו.
 • אל תתבונן באור שנפלט מתוך הסורק בזמן העתקה או סריקה. הדבר יזיק לעיניך.
במזין המסמכים
 1. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר נייר
 2. טען את מסמך המקור במגש ההזנה של מזין המסמכים כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. ודא שהחלק התחתון של ערימת מסמכי המקור תואם לגודל הנייר המסומן במגש הזנת המסמכים.
  איור : טעינת מסמך מקור, עם הצד המודפס כלפי מעלה
 3. התאם את מכווני הרוחב של מזין המסמכים לגודל הנייר.
  איור : מכווני רוחב, כוונון
    הערה:
  אבק על זכוכית מזין המסמכים עלול לגרום לקווים שחורים על התדפיסים. הקפד תמיד לשמור על ניקיון הזכוכית.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏