תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר ‎Samsung ML-4550‏, ‎ML-4551‏ - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר במדפסת שלך. כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.
הערה:
 • לפני פתיחת המכסה העליון, סגור תחילה את התמיכה בפלט.
 • אל תיגע באזור התחתון הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את המכסה העליון של המדפסת.
 2. אחוז בידיות של מחסנית הטונר ומשוך כדי להוציא אותה מהמדפסת.
  איור : הוצא את המחסנית מהמדפסת
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
    שים לב:
  אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת המחסנית משום שהם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה
 4. אתר את סרט האיטום בקצה המחסנית ומשוך בזהירות את הסרט מהמחסנית. השלך את הסרט לאחר הסרתו.
    שים לב:
  הקפד שהסרט יישאר ישר בעת משיכתו מהמחסנית. אל תחתוך את הסרט. אם הסרט לא הוסר כראוי, לא ניתן להשתמש במחסנית.
  הערה:
  הסרט אמור להיות ארוך יותר מ-60 ס"מ בעת הסרתו כראוי.
  איור : משוך את הסרט מהמחסנית
 5. הסר את תושבת הפלסטיק הגמישה ממחסנית הטונר.
  איור : הסר את תושבת הפלסטיק הגמישה
 6. נער ביסודיות את המחסנית חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית.
  איור : נער את המחסנית כדי לפזר את הטונר
 7. אחוז את המחסנית באמצעות הידית והכנס אותה בזהירות למדפסת. ודא שהמחסנית ננעלת במקומה בנקישה.
  הערה:
  הלשוניות בצדי המחסנית והחריצים המתאימים בתוך המדפסת ינחו את המחסנית למיקום הנכון.
  איור : הכנס את המחסנית החדשה לתוך המדפסת
 8. סגור את המכסה העליון והקפד לוודא שהוא סגור היטב.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏