תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

‎Samsung CLX-330x Color Laser MFP‏ - שחרור חסימה של מסמך מקור

ההליך הבא מציג כיצד לשחרר חסימות של מסמכי מקור. כאשר מסמך מקורי נתקע במזין המסמכים, מוצגת הודעת אזהרה בתצוגה.
  שים לב:
למניעת קריעה של המסמך, הוצא את המסמך התקוע באיטיות ובזהירות.
הערה:
כדי למנוע חסימות מסמך, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור מסמכי מקור מנייר עבה, דק או מעורב.

חסימת נייר מקור לפני הסורק

הערה:
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
 • ייתכן שהליך פתרון בעיות זה לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או למוצרים האופציונליים.
 1. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : מכסה מזין המסמכים, פתיחה
 2. הוצא בזהירות את הנייר התקוע ממזין המסמכים.
  איור : נייר, הוצאה
 3. סגור את מכסה מזין המסמכים.
  איור : מכסה מזין המסמכים, סגירה

חסימת נייר מקור בתוך הסורק

 1. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : מכסה מזין המסמכים, פתיחה
 2. הוצא בזהירות את הנייר התקוע ממזין המסמכים.
  איור : נייר, הוצאה
 3. סגור את מכסה מזין המסמכים.
  איור : מכסה מזין המסמכים, סגירה
 4. פתח את מזין המסמכים.
  איור : מזין המסמכים, פתיחה
 5. הוצא בזהירות את הנייר התקוע מהתחתית של מזין המסמכים.
  איור : נייר, הוצאה
 6. סגור את מזין המסמכים.
  איור : מזין המסמכים, סגירה

חסימת נייר מקור באזור היציאה של הסורק

 1. הוצא את הדפים הנותרים ממזין המסמכים.
 2. פתח את המערם.
  איור : מערם, פתיחה
 3. הוצא בזהירות את הנייר התקוע ממזין המסמכים.
  איור : נייר, הוצאה
 4. סגור את המערם.
  איור : מערם, סגירה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏