תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung CLX-330x Color Laser MFP - החלפת המיכל לפסולת טונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את המיכל לפסולת טונר. לאחר שמשך החיים של המיכל לפסולת טונר הסתיים, מופיעה הודעה הקשורה למיכל לפסולת טונר בתצוגת מסך לוח הבקרה, ומציינת שיש להחליף את המיכל לפסולת טונר. בדוק את המיכל לפסולת טונר עבור המדפסת, ראה חומרים מתכלים זמינים.
 • חלקיקי טונר עשויים להשתחרר בתוך המדפסת, אך אין פירוש הדבר שהמדפסת ניזוקה. פנה לנציג שירות כאשר מתרחשות בעיות באיכות ההדפסה.
 • בעת משיכת המיכל לפסולת טונר מתוך המדפסת, יש להזיז את המיכל בזהירות כדי למנוע את הפלת המיכל.
 • הקפד להניח את המיכל לפסולת טונר על משטח שטוח כך שהטונר לא יישפך.
  שים לב:
אל תסובב ואל תהפוך את המיכל.

החלפת המיכל לפסולת הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המיכל לפסולת טונר.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתיחה
 2. הוצא את מחסניות הטונר.
  איור : מחסניות טונר, הוצאה
 3. הוצא את המיכל לפסולת טונר ולאחר מכן הורד את הפקק מהמיכל החדש לפסולת טונר כפי שמוצג בתמונה הבאה. השתמש בו כדי לסגור את הפתח של המיכל לפסולת טונר.
  איור : מיכל לפסולת טונר, פקק
 4. הכנס את המיכל החדש לפסולת טונר עד שיינעל במקומו.
  איור : מיכל לפסולת טונר, הכנסה
 5. הכנס את מחסניות הטונר.
  איור : מחסניות טונר, הכנסה
 6. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, סגירה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏