תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר ‎Samsung ML-1630‏ - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות לטעינת נייר במדפסת הלייזר ‎Samsung Xpress SL-M3015‏.
טען במגש את חומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש עבור רוב עבודות ההדפסה שלך. המגש יכול להכיל עד 100 גיליונות נייר רגיל במשקל 75 ג'/מ"ר (20 ליבראות).
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות בפועל.

טעינת נייר במגש

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש.
 1. לחץ על לחצן פתיחת המגש ולאחר מכן המגש ייפתח. משוך את המגש עד הסוף החוצה.
  איור : דוגמה ללחיצה על לחצן פתיחת המגש להוצאת המגש
  הערה:
  כאשר המגש לא נסגר כראוי, משוך את המגש חצי דרך החוצה ונסה שוב.
 2. הנח את הנייר כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מטה.
  איור : דוגמה להנחת נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה
 3. ישר את המגש מול החריץ והחלק אותו לתוך המדפסת.
  איור : דוגמה ליישור המגש מול החריץ
 4. לאחר טעינת נייר, הגדר את גודל הנייר ואת סוג הנייר עבור המגש הרב-תכליתי. עיין בסעיף 'תוכנה' לקבלת מידע על הדפסה באמצעות מחשב.
  הערה:
  באפשרותך לטעון נייר שכבר הודפס. הצד המודפס צריך לפנות כלפי מעלה, כשקצותיו ישרים בחלקו האחורי. אם אתה נתקל בבעיות בהזנת הנייר, סובב את הנייר. שים לב שאיכות ההדפסה אינה מובטחת.

שינוי גודל הנייר במגש

כדי לטעון גודלי נייר ארוכים יותר, כגון נייר בגודל Legal, עליך לכוונן את מכווני הנייר כדי להאריך את מגש הנייר. כדי לשנות את גודל המגש לגודל אחר, עליך לכוונן את מכוון אורך הנייר כהלכה.
  איור : דוגמה להתאמת מכווני הנייר
 1. מכוון אורך הנייר
 2. מכוון רוחב הנייר
היעזר בשלבים לשינוי גודל הנייר במגש:
 1. כוונן את מכוון אורך הנייר לאורך הנייר הרצוי. המגש מוגדר מראש לגודל Letter או A4, בהתאם למדינה/אזור. כדי לטעון גודל אחר, אחוז את הידית והזז את מכוון אורך למיקום המתאים.
  איור : דוגמה להתאמת מכוון אורך הנייר
  הערה:
  • המגש מוגדר מראש לגודל Letter או A4, בהתאם למדינה/אזור שלך.
  • לדוגמה, אם ברצונך לשנות את הגודל ל-Letter, החזק את הידית בגב המגש וסובב את הידית עם כיוון השעון.
   איור : דוגמה לשינוי גודל הנייר
 2. לאחר הכנסת נייר למגש, צבוט את מכוון רוחב הנייר והזז אותו לעבר ערימת הנייר עד שייגע קלות בצד הערימה. אל תלחץ את המכוון בצורה הדוקה מדי אל עבר קצה הנייר; המכוון עשוי לכופף את הנייר.
  איור : דוגמה להכנסת נייר למגש
  הערה:
  • אל תדחוף את מכווני רוחב הנייר רחוק מדי כדי שחומרי ההדפסה לא יתעקמו.
  • אם לא תכוונן את מכווני רוחב הנייר עשויות להיגרם חסימות נייר.
   איור : דוגמה לדרך הנכונה לכוונן את מכווני רוחב הנייר


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏