תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung CLX-330x Color Laser MFP - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה. לאחר שמשך החיים של יחידת ההדמיה הסתיים, חלון התוכנית Smart Panel מופיע במחשב, ומציין שיש להחליף את יחידת ההדמיה. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.
  שים לב:
 • אין להשתמש בחפצים חדים כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת יחידת ההדמיה. הם עלולים לגרום נזק לפני השטח של יחידת ההדמיה.
 • הקפד לא לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
 • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 • לפני סגירת המכסה הקדמי, ודא שכל מחסניות הטונר מותקנות כהלכה.

החלפת יחידת ההדמיה

היעזר בשלבים הבאים כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דוגמה לפתיחת הדלת הקדמית
 2. הוצא את מחסניות הטונר מהמדפסת.
  איור : דוגמה להוצאת מחסניות הטונר
 3. הוצא את המיכל לפסולת טונר.
  איור : דוגמה להוצאת המיכל לפסולת טונר
 4. הוצא את יחידת ההדמיה הישנה.
  איור : דוגמה להוצאת יחידת ההדמיה מהמדפסת
 5. הסר בזהירות את כל חומרי האריזה מיחידת ההדמיה החדשה והכנס אותה למדפסת.
  איור : דוגמה להוצאה מהאריזה והכנסה של יחידת ההדמיה
 6. הכנס את המיכל לפסולת טונר.
  איור : דוגמה להכנסת המיכל לפסולת טונר
 7. הוצא את מחסניות הטונר מהמדפסת.
  איור : דוגמה להכנסת מחסניות הטונר
 8. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דוגמה לסגירת הדלת הקדמית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏