תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר Samsung ML-1630 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר במדפסת הלייזר ‎Samsung ML-1630‏.
 • נורית ה-LED של הטונר מהבהבת במהירות וההודעות הקשורות לטונר בתצוגה מציינות מתי יש להחליף מחסנית טונר.
 • המדפסת מפסיקה להדפיס.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר.

החלפת מחסניות הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסניות הטונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. לחץ על ידית המכסה העליון ופתח את המכסה העליון עד הסוף.
  איור : דוגמה ללחיצה על ידית המכסה העליון
 3. אחוז בידיות של מחסנית הטונר ומשוך כדי להוציא את המחסנית מהמדפסת.
  איור : דוגמה לאחיזה בידיות של מחסנית הטונר
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך האריזה שלה.
  איור : דוגמה להוצאת מחסנית טונר חדשה מהאריזה
    שים לב:
  • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. אתה עלול לגרום נזק לפני השטח של מחסנית הטונר.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית הטונר לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך. 5 אחיזה בקצוות הצדדיים של הטונר
 5. תוך אחיזה בקצוות הצדדיים של מחסנית הטונר, נער אותה היטב מצד לצד כדי לפזר את הטונר בצורה שווה.
  איור : דוגמה לאחיזה בצדדים וניעור בעדינות מצד לצד
 6. הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח, כפי שמוצג, והסר את הנייר שמכסה את מחסנית הטונר.
  איור : דוגמה להנחת מחסנית הטונר כדי להסיר את אריזת הנייר
    שים לב:
  • אל תיגע עם הידיים או עם כל חומר אחר במשטח הירוק, בתוף ה-OPC או בחלק הקדמי של כל מחסנית טונר. השתמש בידית שעל כל מחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
  • אם תשאיר את המכסה העליון פתוח למשך יותר ממספר דקות, תוף ה-OPC עלול להיחשף לאור. הדבר עלול להזיק לתוף ה-OPC. אם יש צורך לעצור את ההתקנה מסיבה כלשהי, סגור את המכסה העליון.
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 7. הכנס את המחסנית לתוך המדפסת.
  איור : דוגמה להכנסת המחסנית למקומה
 8. החזק את המכסה העליון וסגור אותו באיטיות ובזהירות, עד שהוא יינעל היטב.
  איור : דוגמה לאחיזת המכסה העליון וסגירתו באיטיות
  הערה:
  אם המכסה העליון לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל.
    שים לב:
  היזהר שלא לצבוט את אצבעותיך, משום שהמכסה העליון כבד מאד.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏