תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

‎Samsung CLX-330x Color Laser MFP‏ - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מדגים כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
  שים לב:
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • בעת פתיחת יחידת סריקה, אחוז במזין המסמכים וביחידת הסריקה ביחד.
 • הדפסה לאחר שסטטוס הטונר ריק עלולה לגרום נזק חמור למדפסת.
בתום משך החיים של מחסנית טונר, חלון סטטוס ההדפסה יופיע על מסך המחשב ויציין שיש להחליף את מחסנית הטונר.

החלפת מחסנית הטונר

 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתיחה
 2. הוצא את מחסניות הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסניות הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.
  איור : הוצא את הטונר
 3. הוצא את מחסניות הטונר החדשות מאריזתן. הקפד למחזר את חומרי האריזה.
  איור : הוצא את הטונר מהאריזה
 4. הסר את הפלסטיק המגן ממחסניות הטונר.
  איור : הסר את כיסוי הפלסטיק מהטונר
 5. הכנס את מחסניות הטונר למדפסת.
  איור : הכנס את הטונר החדש
 6. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, סגירה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏