תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M3065 Laser MFP - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה.
לאחר שמשך החיים של יחידת ההדמיה הסתיים, החלון Printing Status (מצב הדפסה) מוצג במחשב, ומציין שיש להחליף את יחידת ההדמיה. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.

החלפת יחידת ההדמיה

השתמש בצעדים להלן כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. כבה את המדפסת שלך, נתק את כבל המתח מגב המדפסת, ולאחר מכן המתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
 2. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את הכיסוי הקדמי
 3. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. משוך את יחידת ההדמיה מתוך המדפסת באמצעות הידית בחזית יחידת ההדמיה.
  איור : הסרת יחידת ההדמיה
 5. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה (1) ולאחר מכן הסר את כיסוי המגן (2).
  איור : הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה
 6. התקן את יחידת ההדמיה במדפסת.
  איור : התקן את יחידת ההדמיה
 7. החלק את מחסנית הטונר בחזרה למדפסת (1) ולאחר מכן סגור את הכיסוי הקדמי (2).
  איור : התקן מחדש את מחסנית הטונר.
 8. חבר את המדפסת לחשמל והפעל אותה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏