תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M3065 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר במדפסת שלך. כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר היטב מצד לצד, שכן פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים במסמך זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שברשותך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. בדוק את סוג המדפסת שלך.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • הדפסה לאחר שסטטוס הטונר ריק עלולה לגרום נזק חמור למדפסת.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתח את הכיסוי הקדמי
 2. אחוז בידית של מחסנית הטונר והסר אותה מהמדפסת.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה ונער את הטונר בעדינות מצד לצד כדי לפזר אותו בצורה שווה.
  איור : הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החדשה
 4. הסר את הכיסוי המגן של מחסנית הטונר החדשה.
  איור : הסר את ציפוי ההגנה
 5. הכנס את מחסנית הטונר החדשה למדפסת.
  איור : התקנת מחסנית הטונר החלופית
 6. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏