תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung CLX-2160 Color Laser MFP - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות בנוגע לאופן טעינת נייר במדפסת עבור מדפסת הלייזר Samsung Xpress SL-M3015.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שרשותך בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות.

שינוי גודל הנייר במגש

כדי לטעון גודלי נייר ארוכים יותר, כגון נייר בגודל Legal, עליך לכוונן את מכווני הנייר כדי להאריך את מגש הנייר. כדי לשנות את גודל המגש לגודל אחר, עליך לכוונן את מכוון אורך הנייר כהלכה.
השתמש בשלבים לשינוי גודל הנייר במגש:
 1. משוך את המגש אל מחוץ למדפסת. פתח את כיסוי הנייר והוצא את הנייר מהמגש, במידת הצורך.
 2. תוך כדי לחיצה ושחרור של נעילת המכוון בראש המגש, משוך את המגש החוצה באופן ידני.
  איור : דוגמה ללחיצה ושחרור של נעילת המכוון
 3. טען נייר במגש.
  איור : דוגמה לטעינת נייר במגש
 4. החלק את מכוון אורך הנייר עד שייגע קלות בקצה ערימת הנייר. הסט את מכוון רוחב הנייר לקצה ערימת הנייר בלי לגרום לה להתכופף.
  איור : דוגמה להחלקת מכוון אורך הנייר
  עבור נייר קטן יותר מגודל Letter, החזר את מכווני הנייר למיקומם המקורי וכוונן את מכוון אורך הנייר ואת מכוון רוחב הנייר.
  איור : דוגמה להחזרת מכווני הנייר למיקומם המקורי
  הערה:
  • אל תדחוף את מכווני רוחב הנייר רחוק מדי כדי לגרום לחומר להתעקם.
  • אם לא תכוונן כהלכה את מכווני רוחב הנייר עשויות להיגרם חסימות נייר.
   איור : דוגמה לכוונון מכווני רוחב הנייר כראוי
 5. סגור את כיסוי הנייר.
  איור : דוגמה לסגירת כיסוי הנייר
 6. החלק את המגש בחזרה לתוך המדפסת.
  איור : דוגמה להחלקת המגש בחזרה למדפסת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏