תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung CLX-2160 Color Laser MFP - החלפה של מיכל טונר הפסולת

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את המיכל לפסולת טונר.
משך חיי היחידה של המכל לפסולת טונר הוא כ-1,250 עמודים עבור הדפסת תמונה בצבע מלא של 5% או 5,000 תמונות עבור הדפסה בשחור. לאחר שמשך החיים של המכל לפסולת טונר הסתיים, מוצגת ההודעה Replace/Install Waste Toner Tank (החלף/התקן מכל לפסולת טונר) בתצוגת לוח הבקרה, ומציינת שיש להחליף את המכל לפסולת טונר. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.

החלפת המיכל לפסולת הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המיכל לפסולת טונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
 2. פתח את המכסה הקדמי.
 3. משוך את מיכל טונר הפסולת מתוך המדפסת באמצעות הידית שלו.
  איור : דוגמה להוצאת המכל לפסולת טונר מהמדפסת
  הערה:
  הקפד להניח את המיכל לפסולת טונר על משטח שטוח כך שהטונר לא יישפך.
 4. הסר את מכסה המכל מהמכל כפי שמוצג להלן והשתמש בו כדי לסגור את פתח המכל לפסולת טונר.
  איור : דוגמה להסרת מכסה המכל
    שים לב:
  אל תסובב ואל תהפוך את המיכל.
 5. הוצא מיכל חדש לפסולת טונר מתוך האריזה שלו.
 6. הכנס את המיכל החדש למקומו ולאחר מכן דחוף אותו כדי לוודא שהוא ממוקם במקומו היטב.
  איור : דוגמה להכנסת מכל חדש למקומו
 7. סגור את המכסה הקדמי ולאחר מכן סגור את המכסה הצדדי.
    שים לב:
  אם המכסה לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל.
 8. הפעל את המדפסת.
  הערה:
  לאחר האתחול, המדפסת שלך תבצע איפוס אוטומטי של המונה עבור המכל לפסולת טונר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏