תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת הלייזר Samsung Xpress SL-M3015 - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה עבור מדפסת הלייזר Samsung Xpress SL-M3015.
לאחר שמשך החיים של יחידת ההדמיה הסתיים, חלון התוכנית Smart Panel מופיע במחשב, ומציין שיש להחליף את יחידת ההדמיה. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.
  שים לב:
 • אין להשתמש בחפצים חדים כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת יחידת ההדמיה. הם עלולים לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
 • אל תיגע באזור הירוק של יחידת ההדמיה. השתמש בידית שעל יחידת ההדמיה כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 • לפני סגירת הכיסוי הקדמי, ודא שכל מחסניות הטונר מותקנות כהלכה.

החלפת יחידת ההדמיה

השתמש בצעדים להלן כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. לחץ על לחצן השחרור של הכיסוי ופתח את הכיסוי הקדמי.
  איור : דוגמה ללחיצה על לחצן השחרור של הכיסוי ופתיחת הכיסוי הקדמי
 2. אחוז בידיות של מחסנית הטונר והסר מהמדפסת.
  איור : דוגמה לאחיזת מחסניות הטונר
 3. אחוז ביחידת ההדמיה ולאחר מכן הסר מהמדפסת.
  איור : דוגמה לאחיזת יחידת ההדמיה כדי להסיר
 4. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מתוך האריזה שלה והסר את כל האריזת הפלסטיק.
  איור : דוגמה להוצאת יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה והסרת האריזה
 5. הכנס מחדש את יחידת ההדמיה.
  איור : דוגמה להכנסת יחידת ההדמיה מחדש
 6. הכנס את מחסנית הטונר (1), ולאחר מכן סגור את הכיסוי הקדמי (2).
  איור : דוגמה להכנסת מחסנית הטונר (1) ולאחר מכן סגירת הכיסוי הקדמי (2).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏