תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת הלייזר Samsung Xpress SL-M3015 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר עבור מדפסת הלייזר Samsung Xpress SL-M3015.
מחסנית טונר מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערת:
 • נורית ה-LED של המצב וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות מתי יש להחליף מחסנית טונר.
 • חלון תוכנית מצב ההדפסה של Samsung מופיע במסך המחשב ומציין באיזו מחסנית מפלס הטונר נמוך.
    אזהרה:
  • כדי להימנע מגרימת נזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
  • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
  • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
  • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
  הערה:
  • לפני פתיחת המכסה הקדמי, סגור תחילה את תומך הפלט.
  • נער את מחסנית הטונר היטב מצד לצד, שכן פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.

החלפת מחסניות הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסניות הטונר.
 1. לחץ על לחצן השחרור של הכיסוי ופתח את הכיסוי הקדמי.
  איור : דוגמה ללחיצה על לחצן השחרור של הכיסוי
 2. אחוז בידית של מחסנית הטונר והסר מהמדפסת.
  איור : דוגמה לאחיזת מחסניות הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. נער בעדינות את הטונר מצד לצד כדי לפזר אותו בצורה שווה.
  איור : דוגמה להוצאת מחסנית הטונר החדשה וניעור בעדינות
 4. הסר את כל חומרי האריזה, ולאחר מכן מחזר.
  הערה:
  הקפד למחזר את כל חומרי האריזה.
  איור : דוגמה להוצאת חומרי האריזה
 5. הכנס את מחסנית הטונר לתושבת המתאימה.
  איור : דוגמה להכנסת מחסנית הטונר החדשה
 6. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : דוגמה לסגירת המכסה הקדמי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏