תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר בצבע Samsung Xpress - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות בנוגע לאופן טעינת נייר במדפסת עבור סדרת מדפסות הלייזר הרב-תכליתיות בצבע Samsung SCX-6220‏, SCX-6320‏, SCX-6520.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שרשותך בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן צריכה להתאים ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
הערה:
בעת הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, מומלץ להזין נייר אחד בכל פעם. בדוק את מספר ההזנה המרבית של חומרי הדפסה עבור מגש.
עיין בטבלה כדי לקבל מידע לגבי חומרי ההדפסה המיוחדים שנמצאים בשימוש במגש.
סוגים
מגשa
רגיל
·
נייר עבה
·
דק
·
דחוס
·
כותנה
·
תצלום מבריק
·
תצלום מט
·
צבע
·
כרטיסים
·
תוויות
·
מודפס מראש
·
ממוחזר
·
ארכיון
·
(·: נתמך, ריק: לא נתמך)
הערה:
עליך לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת דרך התוכנית Samsung Easy Printer Manager™‎ או SyncThru™ Web Service.
  • אם המדפסת שלך מחוברת באופן מקומי, באפשרותך להגדיר את הגדרת המדפסת דרך Samsung Easy Printer Manager***‏ > Advanced Setting*** (הגדרה מתקדמת) > Device Settings*** (הגדרות התקן).
  • אם המדפסת שלך מחוברת לרשת, באפשרותך להגדיר את הגדרת המדפסת דרך SyncThru™ Web Service > הכרטיסייה Settings (הגדרות) > Printer Settings (הגדרות מדפסת).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏