תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M267x‏, SL-M287x‏, SL-M288x Laser MFP - שחרור חסימות של מסמך מקור

ההליך הבא מציגים את אופן השחרור של חסימות נייר של מסמך מקורי. למניעת קריעה של המסמך, הוצא את המסמך התקוע באיטיות ובזהירות.

חסימת נייר מקור לפני הסורק

 1. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : מכסה מזין המסמכים, פתיחה
 2. הוצא בזהירות את מסמך המקור התקוע ממזין המסמכים.
  איור : נייר, הוצאה
 3. סגור את מכסה מזין המסמכים.
  איור : מכסה מזין המסמכים, סגירה

חסימת נייר מקור בתוך הסורק

 1. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : מכסה מזין המסמכים, פתיחה
 2. הוצא בזהירות את מסמך המקור התקוע ממזין המסמכים.
  איור : נייר, הוצאה
  אם אינך רואה נייר באזור זה, עבור לשלב הבא.
 3. פתח את מזין המסמכים.
  איור : מזין המסמכים, פתיחה
 4. תפוס את הנייר שלא הוזן כהלכה, והוצא את הנייר מאזור ההזנה על-ידי משיכתו בזהירות.
  איור : נייר, הוצאה
 5. סגור את מזין המסמכים.

חסימת נייר מקור באזור היציאה של הסורק

 1. הסר את מסמכי המקור הנותרים ממזין המסמכים.
 2. הוצא בזהירות את הנייר התקוע ממזין המסמכים.
  איור : הוצא את הנייר


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏