תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M267x‏, SL-M287x‏, SL-M288x Laser MFP - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה. כשיחידת ההדמיה מגיעה לסוף חייה, המדפסת מפסיקה להדפיס.
  שים לב:
 • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.

החלפת יחידת ההדמיה (סדרה M2675‏, M2676‏, M2875‏, M2876‏, M2885‏, M2886)

השתמש בצעדים להלן כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. פתח את הדלת הקדמית והוצא את מחסנית הטונר.
   איור : דוגמה לפתיחת הדלת הקדמית
  1. דלת קדמית
  2. מחסנית טונר
 2. הסר את יחידת ההדמיה הישנה.
  איור : דוגמה להוצאת יחידת ההדמיה מהמדפסת
 3. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה.
  איור : דוגמה להוצאת יחידת ההדמיה מאריזתה
 4. הוצא בזהירות את כל חומרי האריזה מיחידת ההדמיה החדשה.
  איור : דוגמה להסרת חומרי האריזה
 5. הכנס את יחידת ההדמיה החדשה.
  איור : דוגמה להכנסת יחידת ההדמיה החדשה
 6. הכנס את מחסנית הטונר ולאחר מכן סגור את הדלת הקדמית.
   איור : דוגמה לסגירת הדלת הקדמית
  1. מחסנית טונר
  2. דלת קדמית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏