תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M267x‏, SL-M287x‏, SL-M288x Laser MFP - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מציג כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
  שים לב:
 • כדי להימנע מגרימת נזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.

החלפת מחסנית הטונר (סדרה M2670‏, M2671‏, M2870‏, M2880)

כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתוחה
 2. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.
  איור : הוצא את הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה ונער אותה מצד לצד היטב. הקפד למחזר את חומרי האריזה.
  איור : הוצא את הטונר מהאריזה
 4. הסר את הפלסטיק המגן ממחסנית הטונר.
  איור : הסר את כיסוי הפלסטיק מהטונר
 5. הכנס את מחסנית הטונר למדפסת.
  איור : הכנס את הטונר החדש
 6. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, סגירה

החלפת מחסנית הטונר (סדרה M2675‏, M2676‏, M2875‏, M2876‏, M2885‏, M2886)

 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתוחה
 2. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.
  איור : הוצא את הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה ונער אותה מצד לצד היטב. הקפד למחזר את חומרי האריזה.
  איור : הוצא את הטונר מהאריזה
 4. הסר את הפלסטיק המגן ממחסנית הטונר.
  איור : הסר את כיסוי הפלסטיק מהטונר
 5. הכנס את מחסנית הטונר למדפסת.
  איור : הכנס את הטונר החדש
 6. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, סגירה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏