תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M2620-M2626‏, SL-M2820-M2826‏, SL-M2830-M2836 - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה.

החלפת יחידת ההדמיה

השתמש בצעדים להלן כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. כבה את המדפסת שלך, נתק את כבל המתח מגב המדפסת, ולאחר מכן המתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
 2. פתח את הכיסוי הקדמי (1) ולאחר מכן הסר את מחסנית הטונר (2).
  איור : פתח את הכיסוי הקדמי והוצא את מחסנית הטונר
 3. משוך את יחידת ההדמיה מתוך המדפסת באמצעות הידית בחזית יחידת ההדמיה.
  איור : הסרת יחידת ההדמיה
 4. הוצא את יחידת ההדמיה החלופית מהאריזה.
  איור : הוצאת יחידת ההדמיה החלופית מהאריזה
 5. הסר את כיסוי ההגנה.
  איור : הסר את ציפוי ההגנה
 6. התקן את יחידת ההדמיה החדשה.
  איור : התקנת יחידת ההדמיה החדשה
 7. התקן מחדש את מחסנית הטונר (1) וסגור את הכיסוי הקדמי (2).
  איור : התקנה מחדש של מחסנית הטונר וסגירת הכיסוי הקדמי
 8. חבר את המדפסת לחשמל והפעל אותה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏