תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-4825 - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות בנוגע לאופן טעינת נייר במדפסת עבור סדרת מדפסות הלייזר הרב-תכליתיות Samsung SCX-4825.
טען את חומר ההדפסה שבו אתה משתמש עבור רוב עבודות ההדפסה שלך במגש 1. מגש 1 יכול להכיל עד 250 גיליונות של נייר רגיל במשקל 80 ג'/מ"ר (20 ליבראות דחוס). באפשרותך לרכוש מגש אופציונלי ולצרף אותו מתחת למגש הסטנדרטי כדי לטעון 250 גיליונות נוספים של נייר.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שרשותך בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות.
שימוש בנייר צילום או בנייר מצופה עשוי לגרום לבעיות שדורשות תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים באחריות או בהסכמי השירות של Samsung.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

באפשרותך להדפיס על מגוון של חומרי הדפסה, כגון נייר רגיל, מעטפות, מדבקות ושקפים. השתמש תמיד בחומר ההדפסה שעומד בקווים המנחים לשימוש במדפסת שלך. חומר הדפסה שאינו עומד בקווים המנחים המפורטים במדריך למשתמש זה עשוי לגרום לבעיות הבאות:
 • איכות הדפסה גרועה
 • חסימות נייר מרובות
 • בלייה מוקדמת של המדפסת.
הערה:
בעת הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, מומלץ להזין נייר אחד בכל פעם. בדוק את מספר ההזנה המרבית של חומרי הדפסה עבור מגש.
עיין בטבלה כדי לקבל מידע לגבי חומרי ההדפסה המיוחדים שנמצאים בשימוש במגש.
סוגים
רגיל
שקפים
מעטפה
כרטיסים
תוויות
תכונות כגון משקל, הרכב, מרקם ותכולת הלחות הן גורמים חשובים שמשפיעים על ביצועי המדפסת ועל איכות הפלט. בעת בחירת חומרי הדפסה, שקול את הפרטים הבאים:
 • הסוג, הגודל והמשקל של חומר ההדפסה עבור המדפסת שלך מתוארים בהמשך סעיף זה.
 • Desired outcome (תוצאה רצויה): חומר ההדפסה שאתה בוחר צריך להתאים לפרוייקט שלך.
 • Brightness (בהירות): חומרי הדפסה מסוימים לבנים יותר מאחרים ומייצרים תמונות חדות יותר ומלאות חיים.
 • Surface smoothness (חלקות משטח): חלקות חומר ההדפסה משפיעה על חדות ההדפסה על-גבי הנייר.
  הערה:
  • ייתכן שחומרי הדפסה מסוימים יענו על כל הקווים המנחים בסעיף זה ועדיין לא יפיקו תוצאות משביעות רצון. זו עשויה להיות התוצאה של טיפול לא נאות, רמות טמפרטורה ולחות לא מקובלות, או משתנים אחרים שעליהם אין לחברת Samsung שליטה.
  • לפני רכישת כמויות גדולות של חומרי הדפסה, ודא שהוא עומד בדרישות שצוינו במדריך למשתמש זה.
    שים לב:
  שימוש בחומר הדפסה שאינו עומד במפרטים אלה עשוי לגרום בעיות הדורשות תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים באחריות או בהסכמי השירות של Samsung.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏