תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M2620-M2626‏, SL-M2820-M2826‏, SL-M2830-M2836 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר במדפסת שלך. כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.
הערה:
  • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
  • לפני פתיחת המכסה העליון, סגור תחילה את התמיכה בפלט.
  • אל תיגע בצד הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
  • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
  • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏