תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות בנוגע לאופן טעינת נייר במדפסת עבור סדרת מדפסות הלייזר הרב-תכליתיות Samsung SCX-4321‏‏, SCX-4521‏, SCX-4650‏, SCX-4651‏, SCX-4655‏, SCX-4656.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שרשותך בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן צריכה להתאים ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
הערה:
בעת הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, מומלץ להזין נייר אחד בכל פעם. בדוק את מספר ההזנה המרבית של חומרי הדפסה עבור מגש.
עיין בטבלה כדי לקבל מידע לגבי חומרי ההדפסה המיוחדים שנמצאים בשימוש במגש.
סוגים
מגש 1
מזין ידני במגש
רגיל
·
·
נייר עבה
·
דק
·
·
דחוס
·
כותנה
·
מעטפה
·
צבע
·
·
כרטיסים
·
תוויות
·
מודפס מראש
·
·
ממוחזר
·
·
ארכיון
·
(·: נתמך, ריק: לא נתמך)
הערה:
כדי לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת, דרך התוכנית Samsung Easy Printer Manager בחר (Switch to advanced mode (מעבר למצב מתקדם)) Device Settings (הגדרות התקן).
לחלופין, אם המדפסת תומכת במסך תצוגה, ניתן להגדיר אותה באמצעות הלחצן Menu (תפריט) בלוח הבקרה. לאחר מכן, הגדר את סוג הנייר דרך החלון Printing Preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏