תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - כיצד להגדיר מדפסת משולבת צבעונית באופן אלחוטי דרך USB ב-Mac OS X

הגדרת המדפסת באופן אלחוטי

הערה:
יש להתקין תחילה את מנהל התקן ההדפסה לפני הגדרת האלחוט. לחץ כאן כדי לעבור אל מרכז ההורדות של Samsung כדי להוריד את מנהל התקן ההדפסה.
להגדרת אלחוט, בצע שלבים אלה:
 1. לאחר ביצוע החיבורים, הפעל את הגדרת האלחוט על-ידי הפעלת האפליקציה 'הגדרת אלחוט'.
 2. חבר את כבל ה-USB לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל ה-USB למחשב שלך.
  הערה:
  לחץ כאן כדי להוריד את האפליקציה Easy Wireless Settings כדי לחבר את המדפסת שלך לרשת. ניתן למצוא את הקובץ גם במרכז ההורדות של Samsung תחת הכרטיסייה שנקראת Easy Wireless Setup.
 3. כדי להפעיל את האפליקציה Wireless Setting, לחץ על פתח.
 4. מסך ההתקנה הראשי מוצג. לחץ על הבא כדי להתחיל בהגדרה.
 5. ודא שהמדפסת מופעלת ונמצאת במצב מוכן.
 6. בחר את השיטה להגדרת האלחוט. להגדרה ראשונה עם מדפסת שאינה מחוברת לרשת, בחר 'באמצעות כבל USB' ולחץ על הבא.
 7. חבר זמנית את המדפסת שלך למחשב Mac, אם לא עשית זאת עדיין, ולחץ על הבא.
 8. אשף ההתקנה מחפש התקנים מחוברים ומאחזר את פרטי הרשת האלחוטית.
  • אם המדפסת עדיין לא נמצאה, תיבת הדו-שיח 'לא נמצאה מדפסת' תופיע שוב. ודא כי המדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה, ולאחר מכן לחץ על הבא בתיבת הדו-שיח 'לא נמצאו מדפסות'.
  • אם המדפסת לא נמצאה, תיבת הדו-שיח 'לא נמצאה מדפסת' תופיע. בדוק את חיבור ה-USB בין המדפסת לבין המחשב, ולאחר מכן לחץ על הבא בתיבת הדו-שיח 'לא נמצאו מדפסות'. נסה כבל USB אחר, אם זמין.
  • ודא כי הנתב האלחוטי או נקודת הגישה משדרים בפס של 2.4Ghz, ולא 5Ghz. למדפסות Samsung אין כרגע יכולת של 5Ghz.
  • בדוק אם התקן אלחוטי אחר יכול לקבל אות טוב (לפחות שני קווים באופן קבוע) באותו מקום. זכור שעוצמת האנטנה משתנה בהתאם להתקן; אם המחשב הנישא או הטלפון שלך מצליחים לקבל רק פס אחד של אות, סביר להניח שהמדפסת לא תוכל לקבל כלל אות באופן קבוע.
  • אם וידאת שקיים אות טוב באופן עקבי, אבל המדפסת אינה רואה את הרשת, לחץ על הגדרות מתקדמות והזן את פרטי הרשת שלך באופן ידני.
 9. תופיע רשימה של רשתות אלחוטיות שהמדפסת יכולה לראות. בחר ברשת שלך ולחץ על הבא. (תיבת הדו-שיח 'אבטחת רשת אלחוטית' מופיעה). אם הרשת שלך לא מופיעה:
  הערה:
  ייתכן שיהיה עליך לגלול למטה כדי לראות את הרשת שלך. תיבת הדו-שיח ממיינת את הרשתות הזמינות לפי עוצמת אות.
 10. הזן את מפתח האבטחה (WEP/WPA/WPA2) בתיבה שצוינה ולחץ על הבא.
  הערה:
  אם אינך יודע מהו מפתח האבטחה שלך, פנה למנהל הרשת או ליצרן הנתב/נקודת הגישה שלך לקבלת סיוע.
 11. המדפסת תנסה להתחבר לרשת האלחוטית שנבחרה.
 12. תוצג הנחיה שמציינת שהחיבור הושלם. לחץ על הבא.
 13. הנחיה אחרת תאשר את הגדרת האלחוט ותבקש ממך לוודא שה-USB מנותק. לחץ על הבא.
 14. ההגדרה הושלמה. עבור אל Print and Scan (הדפסה וסריקה) ב-System Preferences (העדפות מערכת) כדי לראות את המדפסת שלך.
  הערה:
  אם המדפסת אינה מופיעה ברשימה של 'הדפסה וסריקה', לחץ על כיצד להוסיף מדריך מדפסת בחלק העליון הימני של החלון תחת המקטע 'תוכן קשור'.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏