תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר Samsung SL-M262x‏, SL-M282x - הקפד להסיר את לשונית הבטיחות של מחסנית הטונר

לפני השימוש במדפסת Samsung החדשה שלך, עליך להסיר או לנתק תחילה את כל לשוניות הבטיחות וסרט האיטום על מחסנית הטונר לצורך תפקוד תקין.
הערה:
אי הסרת כל לשוניות הבטיחות עלולה לגרום לתפקוד לא תקין או לגרום נזק למדפסת. רעש של שחיקה עשוי להיות כתוצאה מאי הסרת כל לשוניות הבטיחות והסרט.
הערה:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
הערה:
כדי לראות את רשימת התאימות של הטונר, לחץ כאן. כדי לרכוש טונר למדפסת וחומרים מתכלים אחרים, לחץ כאן.
כדי להבטיח תפקוד תקין של המדפסת שלך, בצע את השלבים הבאים.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
 2. הסר את לשוניות הבטיחות.
 3. הסר את סרט האיטום ומשוך את מחסנית הטונר כמוצג בתרשים להלן.
 4. משוך את סרט האטימה ממחסנית הטונר.
 5. נער את מחסנית הטונר מצד לצד כדי לפזר בצורה שווה את הדיו.
 6. דחוף פנימה את מגש המחסניות.
 7. סגור את המכסה הקדמי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏