תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות כיצד לטעון נייר במגש הנייר עבור מדפסות הלייזר Samsung SL - M3870, M3375, M4070, M3370, M4072, M3875, M4075.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שרשותך בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן מוכרחה להתאים כדי שההדפסה תתבצע ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
כדי לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת, דרך Samsung Easy Printer Manager בחר (Switch to advanced mode) (מעבר למצב מתקדם) > Device Settings (הגדרות התקן).
או, אם המדפסת שלך תומכת במסך צג או במסך מגע, תוכל להגדיר אותו מתוך לוח הבקרה. לאחר מכן, הגדר את סוג הנייר דרך החלון העדפות הדפסה > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר). לדוגמה, אם ברצונך להדפיס על תוויות, בחר Labels (תוויות) עבור Paper Type (סוג נייר).
הערה:
  • בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, הזן גיליון אחד בכל פעם.
  • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים מהמדפסת שרשותך בהתאם לדגם ולאפשרויות המותקנות.
עיין בטבלה בנוגע לשימוש בחומרי הדפסה מיוחדים במגש.
סוגים
מגש 1
מגש אופציונליא
מגש רב-תכליתי (מזין ידני)
רגיל
·
·
·
נייר עבה
·
·
·
עבה יותר
·
דק
·
·
·
·
דחוס
·
·
·
כותנה
·
מעטפה
·
צבע
·
כרטיסים
·
·
·
תוויות
·
מודפס מראש
·
ממוחזר
·
·
·
ארכיון
·
·
·
התקן אופציונלי
(·: נתמך, ריק: לא נתמך)
הערה:
סוגי הנייר מוצגים ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה). אפשרות סוג נייר זו מאפשרת להגדיר את סוג הנייר שנטען במגש. הגדרה זו מופיעה ברשימה כך שניתן לבחור בה. הגדרה זו תאפשר לך לקבל תדפיסים באיכות הטובה ביותר. אם לא, ייתכן שלא תשיג את איכות ההדפסה הרצויה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏