תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר רב-תכליתיות Samsung MultiXpress SL-M4370, SL-M5370 - טעינת נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש המדפסת.
הערה:
אם לא תכוונן את המכוון, הדבר עשוי לגרום לרישום הנייר, קימוט התמונה או חסימות נייר.
  אזהרה:
שימוש בנייר צילום או בנייר מצופה עשוי לגרום לבעיות שדורשות תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים באחריות או בהסכמי השירות.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן מוכרחה להתאים כדי שההדפסה תתבצע ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן מוכרחה להתאים כדי שההדפסה תתבצע ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
כדי לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת, דרך SyncThru™ Web Service לחץ על הכרטיסייה Settings (הגדרות) > printer settings (הגדרות מדפסת) > System (מערכת) > Input tray (מגש קלט).
לחלופין, ניתן להגדיר את הנייר דרך לוח הבקרה לאחר מכן, הגדר את סוג הנייר דרך החלון Printing preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר). לדוגמה, אם ברצונך להדפיס על תוויות, בחר Labels (תוויות) עבור Paper Type (סוג נייר).
הערה:
בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, הזן גיליון אחד בכל פעם.
עיין בטבלה בנוגע לשימוש בחומרי הדפסה מיוחדים במגש.
סוגים
מגש סטנדרטי/מזין מחסנית שניa
הדפסה בקיבולת גבוההa
מגש רב-תכליתי
רגיל
·
·
·
נייר עבה
·
·
·
דק
·
·
·
דחוס
·
·
·
כותנה
·
·
·
·
מעטפה
· (ISO B5,‏ Monarch,‏ DL, ‏C5,‏ C6,‏ No 10 בלבד)
· (ISO B5,‏ Monarch,‏ DL, ‏C5,‏ C6,‏ No 10 בלבד)
צבע
·
·
·
כרטיסים
·
·
·
תוויות
·
·
מודפס מראש
·
·
·
ממוחזר
·
·
·
ארכיון
·
·
·
מנוקב
·
·
·
נייר מכתבים
·
·
·
התקן אופציונלי
(·: נתמך, ריק: לא נתמך)
הערה:
סוגי הנייר מוצגים ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה). אפשרות סוג נייר זו מאפשרת להגדיר את סוג הנייר שנטען במגש. הגדרה זו מופיעה ברשימה כך שניתן לבחור בה. הגדרה זו תאפשר לך לקבל תדפיסים באיכות הטובה ביותר. אם לא, ייתכן שלא תשיג את איכות ההדפסה הרצויה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏