תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SF-760, SF-761, SF-765 - טעינת מסמכי מקור

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת מסמכי מקור במדפסת. ניתן להשתמש במזין המסמכים כדי לטעון מסמך מקור לצורך העתקה, סריקה ושליחת פקס.

הכנת מסמכי מקור

כדי להכין מסמך מקור, השתמש בהנחיות אלו:
 • אין לטעון נייר שקטן יותר מ-142‎ x 148 מ"מ (‎5.6 x 5.8 אינץ') או גדול יותר מ-216‎ x 356 מ"מ (‎8.5 x 14 אינץ').
 • אל תנסה לטעון את סוגי הנייר הבאים כדי למנוע חסימות נייר, ירידה באיכות ההדפסה ונזק ולמדפסת.
  • נייר קופי או נייר כימי
  • נייר מצופה
  • נייר דק
  • נייר מקומט או מקופל
  • נייר מסולסל או מגולגל
  • נייר קרוע
 • לפני טעינת המסמך, הסר ממנו את כל סיכות ההידוק ומהדקי הנייר.
 • אם יש שאריות דבק, דיו או נוזל מחיקה על הנייר - ודא שיתייבשו לחלוטין לפני טעינתו.
 • אל תטען מסמכי מקור בגדלים ובמשקלים שונים.
 • אל תטען חוברות, עלונים, שקפים או מסמכים בעלי מאפיינים יוצאי דופן.

טעינת מסמכי מקור במזין המסמכים

באמצעות מזין המסמכים ניתן לטעון עד 20 גיליונות נייר (80 ג'/מ"ר, נייר דחוס 20 ליברות) לעבודה אחת. כדי לטעון מסמך מקור במזין המסמכים, בצע את השלבים הבאים.
 1. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור הנייר
 2. משוך את מגש ההזנה של מזין המסמכים או את מגש הפלט של מזין המסמכים החוצה עד הסוף. שלוף את המאריך, במידת הצורך.
  איור : שלוף את מגשי מזין המסמכים.
 3. טען את מסמך המקור במגש ההזנה של מזין המסמכים כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. התאם את מכווני הרוחב של מזין המסמכים לגודל הנייר.
  איור : טעינת מסמך מקור כשהוא פונה כלפי מטה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏