תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SF-760 ‏, SF-761 ‏, SF-765 Laser MFP - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מראה לך כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כשמתרחשת חסימת נייר, מוצגת הודעת אזהרה בלוח הבקרה.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע בעדינות ובאיטיות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.

חסימה במגש

אם נתקע נייר במגש 1, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 2. סגור את מגש הפלט, ולאחר מכן פתח וסגור את המכסה העליון.
  איור : פתח וסגור את המכסה העליון.
 3. פתח את מגשי המדפסת לפני שתדפיס שוב.
  איור : פתח את המגשים

חסימה בתוך המדפסת

אם נתקע נייר באזור יחידת ההיתוך מסביב למחסנית הטונר, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
  שים לב:
אזור יחידת ההיתוך חם. היזהר בעת הוצאת הנייר מהמדפסת.
 1. סגור את מגש הפלט, ולאחר מכן פתח את המכסה העליון.
  איור : פתח את הכיסוי העליון
 2. פתח את כיסוי הגישה לחסימות.
  איור : פתח את כיסוי הגישה לחסימות
 3. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
  אם אם אינך רואה את הנייר באזור זה, הפסק ועבור לשלב הבא.
 4. פתח את הכיסוי הפנימי.
  איור : פתח את הכיסוי הפנימי
 5. אחוז בידית של מחסנית הטונר והסר אותה מהמדפסת.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 6. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 7. התקן מחדש את מחסנית הטונר במדפסת.
  איור : התקן מחדש את מחסנית הטונר.
 8. סגור את המכסה הפנימי (1), ולאחר מכן סגור את המכסה העליון (2).
  איור : סגור את המכסים
 9. פתח את מגשי המדפסת לפני שתדפיס שוב.
  איור : פתח את המגשים


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏