תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר Samsung ML-1860, ML-1865 - טעינת נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש המדפסת.
הערה:
אם לא תכוונן את המכוון, הדבר עשוי לגרום לרישום הנייר, קימוט התמונה או חסימות נייר.

טעינת נייר במגש

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש.
 1. פתח את המכסה הקדמי, צבוט את מכוון אורך הנייר, ולאחר מכן משוך אותו כדי לשלוף את המגש. לאחר מכן, התאם את גודל המגש למידות חומרי ההדפסה שאתה טוען.
 2. לפני טעינת הנייר, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : דוגמה לכיפוף או דפדוף של קצות הניירות
 3. הנח את הנייר כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מעלה.
  איור : דוגמה להנחת הנייר כשהצד להדפסה פונה מעלה
  בעת הדפסת מסמך, הגדר במגש את גודל וסוג הנייר.
  • אם אתה נתקל בבעיות עם הזנת הנייר, בדוק אם הנייר עומד במפרטי חומרי ההדפסה. לאחר מכן, נסה להניח גיליון אחד בכל פעם במגש.
  • ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן מוכרחה להתאים כדי שההדפסה תתבצע ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
כדי לשנות את הגדרת הנייר במדפסת, עבור אל Samsung Easy Printer Manager ובחר Switch to advanced mode (מעבר למצב מתקדם) > Device Settings (הגדרות התקן).
אם המדפסת תומכת במסך תצוגה, ניתן להגדיר אותה באמצעות הלחצן Menu (תפריט) בלוח הבקרה. לאחר מכן, הגדר את סוג הנייר דרך החלון Printing preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג הנייר).
הערה:
בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, הזן גיליון אחד בכל פעם.
עיין בטבלה בנוגע לשימוש בחומרי הדפסה מיוחדים במגש.
סוגים
מגש
הזנה ידנית במגש a
רגיל
·
·
נייר עבה
·
·
דק
·
·
דחוס
·
מעטפה
·
צבע
·
כרטיסים
·
תוויות
·
מודפס מראש
·
ממוחזר
·
·
ארכיון
·
·
שקף
·
סוגי הנייר הזמינים להזנה ידנית במגש.
(·: נתמך, ריק: לא נתמך)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏