תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SF-760 ‏, SF-761 ‏, SF-765 Laser MFP - שחרור חסימות של מסמך מקור

מסמך זה מראה לך כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כאשר מסמך מקור נתקע בזמן שהוא עובר במזין המסמכים, מוצגת הודעת אזהרה בלוח הבקרה.
הערה:
כדי למנוע חסימות מסמכים, אין להשתמש במסמכים עבים, דקים או מעורבים.
כדי למנוע קריעה של המסמך, משוך החוצה את המסמך התקוע בעדינות ובאיטיות.

חסימה באזור ההזנה

אם נתקע נייר באזור ההזנה של מזין המסמכים, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. הסר את העמודים הנותרים ממזין המסמכים.
 2. משוך את המסמך התקוע בעדינות מתוך מזין המסמכים.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 3. טען את המסמכים בחזרה במזין המסמכים.

חסימה באזור היציאה

אם נתקע נייר באזור היציאה של מזין המסמכים, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. הסר את העמודים הנותרים ממזין המסמכים.
 2. פתח את לוח הבקרה על-ידי אחיזתו בקצה התחתון ומשיכתו כלפי מעלה.
  איור : פתח את לוח הבקרה
 3. משוך את המסמך בעדינות מתוך מזין המסמכים.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 4. סגור את לוח הבקרה. טען את המסמכים בחזרה במזין המסמכים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏