תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית בצבע Samsung SL-C48x - שחרור חסימות נייר

ההליכים הבאים מתארים כיצד לשחרר חסימות נייר.

במגש

הערה:
 • כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע באיטיות ובעדינות.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
 1. הסר את מגש המחסנית.
  איור : מגש מחסנית, הסרה
 2. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : נייר, הסר
 3. התקן מחדש את מגש המחסנית.
  איור : מגש מחסנית, התקנה
 4. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתוחה
 5. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : הדלת הקדמית, סגורה

בתוך המדפסת

  שים לב:
אזור יחידת ההיתוך חם. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת.
 1. פתח את דלת הכיסוי האחורי.
  איור : דלת מכסה אחורי, פתיחה
 2. פתח את חיישן Frame transfer.
  איור : חיישן Frame transfer, פתיחה
 3. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : נייר, הסר
 4. סגור את חיישן Frame transfer.
  איור : חיישן Frame transfer, סגירה
 5. סגור את דלת הכיסוי האחורי.
  איור : דלת מכסה אחורי, סגירה
 6. ודא שדלת המכסה האחורי ננעלת במקומה.
  איור : דלת מכסה אחורי, נעילה במקום

באזור היציאה

  שים לב:
אזור יחידת ההיתוך חם. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 1. פתח את יחידת הסורק.
  איור : יחידת הסורק, פתיחה
 2. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : נייר, הסר
 3. סגור את יחידת הסורק.
  איור : יחידת הסורק, סגירה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏